General Information

Name A.K. Die Casting Co,. Ltd.
Established1959
Capital20,000,000 yen
Number of Employees52
ExecutivesPresident Kai Hiroshi
Director Hada Tokio
Director Kai Eiko
Company Auditor Kai Hitomi
Name A.K. Sangyo Co,. Ltd.
established1969
Capital10,000,000 yen
Number of Employees15
ExecutivesPresident Kai Hiroshi
Director Kai Eiko
Director Niyama Kazuhumi
Company Auditor Kai Hitomi